Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ
slide
slide-9
slide-3
slide-5
slide-6
slide-7
slide-4
slide-8

1

Φροντιστηριακά Μαθήματα

Ολιγομελή τμήματα

Κλασσικά Φροντιστηριακά μαθήματα με πίνακα και μαρκαδόρο.

 

3

Σεμιναριακά Μαθήματα

Επανάληψη και αναπλήρωση κενών

Είναι τρίωρα ή τετράωρα αυτόνομα μαθήματα - σεμινάρια για επανάληψη και αναπλήρωση κενών

 

2

Iδιαίτερα

 

Μικρά γκρουπ και ιδιαίτερα μαθήματα γύρω από τραπέζι με χαρτί και μολύβι.

4

Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου

Σε όλα τα μαθήματα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΣΩΣΤΑ – ΜΕΘΟΔΙΚΑ
για το σχολείο σου
στο Κέντρο Μελέτης Γυμνασίου ΣΥΜΒΟΛΟ

 

 

 

Κοινοποιήστε ελεύθερα