Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ
slide
slide-9
slide-3
slide-5
slide-6
slide-7
slide-4
slide-8

1

Φροντιστηριακά Μαθήματα

Ολιγομελή τμήματα

Κλασσικά Φροντιστηριακά μαθήματα με πίνακα και μαρκαδόρο.

 

 

Περισσότερα

3

Σεμιναριακά Μαθήματα

Μαθήματα σαν Σεμινάρια

είναι τρίωρα ή τετράωρα αυτόνομα μαθήματα - σεμινάρια για επανάληψη

 

Περισσότερα

2

Iδιαίτερα

 

Μικρά γκρουπ και ιδιαίτερα μαθήματα γύρω από τραπέζι με χαρτί και μολύβι.

 

Περισσότερα

4

Εργαστήρι

 

Εργαστήρι Μαθηματικών - Φυσικής ...

Για Δυνατούς και αποφασισμένους Μαθητές

 

Περισσότερα

 

p

Από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Έχω πρόσβαση στα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία
2ο Πεδίο: Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών
3ο Πεδίο: Επιστημών Υγείας & Ζωής
4ο Πεδίο: Επιστημών της Εκπαίδευσης

antrwpistikes

Από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
Έχω πρόσβαση στα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
3ο Σπουδές Υγείας και Ζωής (* μειωμένοι συντελεστές βαρύτητας)
4ο Πεδίο: Επιστημών της Εκπαίδευσης