Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ

Επιτυχόντες 2008

 

Επιτυχόντες 2008

 Από Γενικό Λύκειο

Σημαντήρας Μιχάλης

Επιστήμης και τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών

1η επιλογή

Αϊβαζίδης Παναγιώτης

Μαθηματικό Αθήνας

1η επιλογή

17400

Κουτσογιάννη Αμαλία

Τσίκας Ηρακλής

Μητρώκα Μαριβίλη

Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ Αθήνας

10η επιλογή

Κυριακού Ντόρα

Διδακτική τεχνολογίας και ψηφιακών συστημάτων Παν. Πειραιά

Τουλή Κωνσταντίνα

Γραφιστική ΤΕΙ Αθήνας

Μαρωνίτης Γιώργος

Βιοχημείας Λάρισας

Ρούσος Ανδρέας

Κουλάκης Στέφανος

Ζέρβας Μανόλης

Από ΤΕΕ

Κώστας Κονόμος

Ενεργειακής τεχνολογίας Αθήνα

1η επιλογή

1605

Νίκος Γκαζιάνης

Ντόριαν Μπερλίκου

ΤΕΙ Ναυπηγικής Αθήνας

1η επιλογή

1600

Γιάννης Κοκκίνης

ΤΕΙ Μηχανολογίας Ηράκλειο

 

Κοινοποιήστε ελεύθερα
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •