Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ

Φροντιστηριακά Προγράμματα

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα του φροντιστηρίου.


Τα προγράμματα που εφαρμόζουμε στο φροντιστήριο μας είναι φτιαγμένα με γνώμονα

  1. Τις απαιτήσεις των εξετάσεων (χωρίς να γίνεται οικονομία στις ώρες).
  2. Τη φιλικότητα προς τους μαθητές (χωρίς άσκοπες μετακινήσεις).
  3. Τις ανάγκες των Μαθητών.

Κάντε κλικ παρακάτω για να δείτε τα αναλυτικά προγράμματα κάθε τάξης.

Προγράμματα

Α Γυμνασίου <Πρόγραμμα>

Μαθήματα Ώρες
/ Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Αρχαία 1
Έκθεση 1
Μαθηματικά (για δυνατούς) 1

Β Γυμνασίου <Πρόγραμμα>

Μαθήματα Ώρες
/ Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 1
Έκθεση
1
 Μαθηματικά (για δυνατούς)  1

Γ Γυμνασίου <Πρόγραμμα>

Μαθήματα Ώρες
/ Εβδομάδα
Μαθηματικά 4
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία 1
Έκθεση
1

Α Λυκείου <Πρόγραμμα>

 Μαθήματα  Ώρες / Εβδομάδα
 Θετικός Προσανατολισμός
Μαθηματικά
4
Φυσική 3
Χημεία 1
  Θεωρητικός Προσανατολισμός
Αρχαία 4
Έκθεση
2
 έξτρα Μαθηματικά 2

Β Λυκείου <Πρόγραμμα>

 

  • Θετικών σπουδών
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
Άλγεβρα-Γεωμετρία
3
Φυσική 2
Χημεία 2
Έκθεση 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ προσανατολισμου
 
Μαθηματικά
2
Φυσική 2
ΣΥΝΟΛΟ 13

 

 

  • Θεωρητική κατεύθυνση
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
 
Έκθεση
2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Αρχαία
4
Λατινικά 2
ΣΥΝΟΛΟ 8

Γ Λυκείου <Πρόγραμμα>

  • Θετικών Σπουδών.
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
2
Φυσική Προσανατολισμού
4
Χημεία Προσανατολισμού
3
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ {Επιλέγετε 1 ή 2 μαθήματα επιλογής}
 
Βιολογία Προσανατολισμού
3
Μαθηματικά Προσανατολισμού
5
Ιστορία Γενικής Παιδείας 2


{όλοι οι μαθητές του φροντιστηρίου συμμετέχουν σε τρίωρα (3) εβδομαδιαία διαγωνίσματα}

  • Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
2
Μαθηματικά Προσανατολισμού
5
Ανάπτυξη Εφαρμογών
3
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ {Επιλέγετε 1 ή 2 μαθήματα επιλογής}
 
ΑρχέςΟικονομικής Θεωρίας
3
Ιστορία Γενικής Παιδείας
2
Βιολογία Γ.Π. 1

{όλοι οι μαθητές του φροντιστηρίου συμμετέχουν σε Τρίωρα (3) εβδομαδιαία διαγωνίσματα}

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Νεοελληνική Γλώσσα – Έκθεση
2
Αρχαία Προσανατολισμού
5
Ιστορία Προσανατολισμού 2
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ {Επιλέγετε 1 ή 2 μαθήματα επιλογής}
Λατινικά
3
Μαθηματικά Γ.Π. 2
Βιολογία Γ.Π. 1

   {όλοι οι μαθητές του φροντιστηρίου συμμετέχουν σε τρίωρα (3) εβδομαδιαία διαγωνίσματα}

Κοινοποιήστε ελεύθερα