Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ

Ταυτότητα

1987 … σήμερα

ΔΙΑΡΚΕΣ ΣΥΜΒΟΛΟ

Ταυτότητα.

Είναι κλασσικό. Μαθαίνει στο παιδί να διάβαζει.
Είναι μοντέρνο. Δέχεται τα οφέλη της τεχνολογίας, προωθεί την εκπαίδευση με τη χρήση των πολυμέσων.
Έχει μέθοδο στη διαδικασία της μάθησης. Προσπαθεί και συνταιριάζει, το μάθημα, την εργασία και το διαγώνισμα,
σε μια αρμονική σχέση μεταξύ τους. Επιδιώκει την ομαλή συνεργασία του καθηγητή με τον μαθητή και τον γονέα, για την επίτευξη των στόχων και την ομαλή ενδυνάμωση τού κάθε μαθητή .
Δεν εφησυχάζει. Ανεβάζει κάθε φορά τον πήχυ για την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών που προσφέρει.
Δημιουργεί σχέσεις εμπιστοσύνης. Επικοινωνεί ευθέως με τους γονείς και τους μαθητές

Ενα φροντιστήριο “ΣΥΜΒΟΛΟ”
μόνο φροντιστήριο!

Κοινοποιήστε ελεύθερα