Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ

Θετικές σπουδές

Τα βασικά μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί ένας μαθητής που επιλέγει τις θετικές σπουδές είναι Νεοελληνική Γλώσσα (έκθεση) – Φυσική -Χημεία.
Εάν επιλέξει ως 4ο μάθημα τα μαθηματικά τότε του ανοίγει το 2ο επιστημονικό πεδίο των «Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών»
Εάν Επιλέξει ως 4ο μάθημα τη Βιολογία προσανατολισμού τότε του ανοίγει το 3ο επιστημονικό πεδίο των «Επιστημών Υγείας & Ζωής»
Εαν Επιλέξει ως 4ο μάθημα τη Ιστορία γενικής παιδείας τότε του ανοίγει το 4ο επιστημονικό πεδίο των «Επιστημών της Εκπαίδευσης»
Έτσι μέσα από την κατεύθυνση των θετικών σπουδών ένας μαθητής μπορεί να διεκδικήσει μία θέση στο Πολυτεχνείο και τις Θετικές σχολές αλλά και μία θέση από τις Ιατρικές και τις Παιδαγωγικές σχολές.

Κοινοποιήστε ελεύθερα