Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ

Η αποχή στις εκλογές επηρέασε την επιλογή του θέματος;

7/6/2019

«Η ΑΠΟΧΗ ΚΑΘΟΡΙΣΕ ΤΟ ΘΕΜΑ» ;

Τολμώ να πω ότι η αποχή στο β’ γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών ( σχεδόν 60% ), έπαιξε ρόλο στη διαμόρφωση του θέματος της Νεοελληνικής Γλώσσας.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ «ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ»

Το κείμενο περιέχει στοιχεία προφορικότητας  που του προσδίδουν αμεσότητα ή όπως λέμε κι εμείς οι φιλόλογοι «ζωντάνια» . Ωστόσο, η απαρίθμηση των επιχειρημάτων, ενδεχομένως να δυσκόλεψε κάποιους υποψήφιους στην σύνταξη της περίληψης.

Όσον αφορά τις γλωσσικές ασκήσεις, δεν διαπιστώθηκαν δυσκολίες.
Πιο συγκεκριμένα:

Β1. Κλειστού τύπου, Σωστό – Λάθος
Οι προτάσεις ήταν σαφείς (ενδεικτικές απαντήσεις : Σ – Λ – Σ – Σ – Λ )

Β2. Α) Ως αυθεντία θεωρείται η γνώμη ειδικού  επί ενός θέματος. Στο κείμενο υπάρχουν ΔΥΟ ευδιάκριτες αναφορές (Καρλ Πόπερ και Χέγκελ )
      Β) Χρησιμοποιούνται για να ενισχύσει και να επεξηγήσει ο συγγραφέας τα επιχειρήματά του.

Β3. Α) ΣΥΝΩΝΥΜΑ – ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ
διδαχή= συμβουλή, χλευασμού = κοροϊδίας, συμβίωσης = συνύπαρξης, αντιπολιτεύεται = αντιμάχεται
       Β) 1. «απέραντο σφαγείο»  – πεδίο σύγκρουσης
            2. Φωτίσει την πορεία μας – καθοδηγήσει
η γλώσσα χρησιμοποιείται μεταφορικά

Β4. Α) 1. Στην υποτακτική σύνδεση – υποτακτικό λόγο – έχουμε εξάρτηση δευτερεύουσας πρότασης από κύρια (2η και 3η παράγραφος)
           2. Η προφορικότητα : χρήση α’ ενικού, α’ πληθυντικού, μεταφορές, ερωτήσεις
       Β) Η παρένθεση χρησιμοποιείται διευκρινιστικά
       Γ) Σύνταξη: Ενεργητική
Μετατροπή: Η διαμόρφωση και η εξάπλωση ειρηνικών  επαναστάσεων επιτρέπονται μόνο από τη Δημοκρατία

Γ1. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ: Τα ερωτήματα, αν και απαιτητικά, ήταν ξεκάθαρα. Μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες συνδυαστικά από τις θεματικές ενότητες της δημοκρατίας, του εθελοντισμού, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – ρατσισμού και άλλα.

Γούσιος Αντώνιος,
Ιστορικός/ Φιλόλογος

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΟ
“Ο δρόμος για το Πανεπιστήμιο περνά πρώτα από εδώ”

Τα θέματα της ν.ε. γλώσσας , πανελλαδικές 2019

Κοινοποιήστε ελεύθερα
7 Ιουνίου 2019
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων