Φροντιστήρια ΣΥΜΒΟΛΟ

Φροντιστηριακά Προγράμματα

Τα νέα αναλυτικά προγράμματα του φροντιστηρίου.


Τα προγράμματα που εφαρμόζουμε στο φροντιστήριο μας είναι φτιαγμένα με γνώμονα

  1. Τις απαιτήσεις των εξετάσεων (χωρίς να γίνεται οικονομία στις ώρες).
  2. Τη φιλικότητα προς τους μαθητές (χωρίς άσκοπες μετακινήσεις).
  3. Τις ανάγκες των Μαθητών.

Α Γυμνασίου <Πρόγραμμα>

Ανεξάρτητα Μαθήματα Ώρες
/ Εβδομάδα
   
Μαθηματικά 3
Αρχαία – Νεοελληνική Γλώσσα 2
   

 

 

Β Γυμνασίου <Πρόγραμμα>

Μαθήματα Ώρες
/ Εβδομάδα
   
Μαθηματικά 3
Φυσική – Χημεία 1
   
Αρχαία – Νεοελληνική Γλώσσα 2
   

 

 

Γ Γυμνασίου <Πρόγραμμα>

Μαθήματα Ώρες
/ Εβδομάδα
   
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Χημεία 1
Αρχαία – Νεοελληνική Γλώσσα 2
   

 

Κέντρο Μελέτης <Πρόγραμμα>

Μαθήματα Ώρες
/ Εβδομάδα
   
Μαθηματικά – Φυσική – Χημεία… (θετικά) 3
Αρχαία – Εκθεση -Ιστορία…(Θεωρητικά) 3
   

 

 

 

 

 

Α Λυκείου <Πρόγραμμα>

   Μαθήματα  Ώρες / Εβδομάδα
 Θετικός Προσανατολισμός    
  Μαθηματικά
4
  Φυσική 3
  Χημεία 1
  Θεωρητικός Προσανατολισμός    
  Αρχαία 4
  Έκθεση
2
 έξτρα Μαθηματικά 2


Β Λυκείου <Πρόγραμμα>

  • Θετικών σπουδών
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
   
Μαθηματικά προσανατολισμού
3
Άλγεβρα
2
Φυσική 3
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
   
ΣΥΝΟΛΟ 12

 

 

Β Λυκείου <Πρόγραμμα>

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
   
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
2
Αρχαία 4
Λατινικά
1
Ιστορία
1
   
ΣΥΝΟΛΟ 8

 

 

 

Γ Λυκείου <Πρόγραμμα>

  • Θετικών Σπουδών.
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
 
 
Νεοελληνική Λογοτεχνία – Έκθεση
3
Μαθηματικά
5
Φυσική
4
Χημεία 3
 
 
Σύνολο
15


{όλοι οι μαθητές του φροντιστηρίου συμμετέχουν σε δίωρα (2) εβδομαδιαία διαγωνίσματα}

Γ Λυκείου <Πρόγραμμα>

  • Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
   
Νεοελληνική Λογοτεχνία – Έκθεση
3
Μαθηματικά
5
Ανάπτυξη Εφαρμογών
2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2
 
 
Σύνολο 12

{όλοι οι μαθητές του φροντιστηρίου συμμετέχουν σε δίωρα (2) εβδομαδιαία διαγωνίσματα}

 

 

 

Γ Λυκείου <Πρόγραμμα>

  • Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
   
Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία
3
Αρχαία
5
Ιστορία 2
Λατινικά
2
   
Σύνολο 12

   {όλοι οι μαθητές του φροντιστηρίου συμμετέχουν σε δίωρα (2) εβδομαδιαία διαγωνίσματα}

 

 

 

Γ Λυκείου <Πρόγραμμα>

  • Σπουδών Υγείας
Μαθήματα
Ώρες / Εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα – Λογοτεχνία
3
Φυσική
4
Χημεία 3
Βιολογία
3
   
Σύνολο 13

{όλοι οι μαθητές του φροντιστηρίου συμμετέχουν σε δίωρα (2) εβδομαδιαία διαγωνίσματα}

 

Κοινοποιήστε ελεύθερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων