Θέματα Πανελλαδικών 2015

Θέματα Πανελλαδικών 2015

ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)
18/5/2015 Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα (Γενικής Παιδείας)
20-5-2015 Βιολογία (Γενικής Παιδείας) Βιολογία (Γενικής Παιδείας)
Φυσική (Γενικής Παιδείας) Φυσική (Γενικής Παιδείας)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας) Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Γενικής Παιδείας)
Ιστορία (Γενικής Παιδείας) Ιστορία (Γενικής Παιδείας)
 22-5-2015  ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)  Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Νεοελληνική Λογοτεχνία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία (Θετικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Βιολογία (Θετικής Κατεύθυνσης)
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία-Βιοχημεία (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
25-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Αρχαία Ελληνικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά (Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Μαθηματικά (Θετικής-Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
27-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Λατινικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Λατινικά (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Χημεία (Θετικής Κατεύθυνσης)
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ηλεκτρολογία(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ηλεκτρολογία(Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
29-5-2015 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Ιστορία (Θεωρητικής Κατεύθυνσης)
ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική(Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης) Εσπερινά ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδας Β)-Φυσική(Θετικής – Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
Κοινοποιήστε ελεύθερα
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων